COURSE DETAIL

hr

New level-01

วันทดสอบวัดระดับภาษาจะมี 5 วัน 2 เวลาให้เลือกได้แก่
Weekdays: วันจันทร์, วันพฤหัส, วันศุกร์ รอบ 16.30 น., 19.30 น.
Weekend: วันเสาร์, วันอาทิตย์ รอบ 13.30 น., 16.30 น.
โทร.091-232-7077, 091-232-7177 ทุกวันทำการ 10.00-19.00 น. (วันอังคารปิดทำการ)